Inloggen
Home
Handige links
Agenda
17-5 
Bestuursvergadering
31-5 
ALV
22-6 
Bestuursvergadering
19-7 
Hockeykampen
23-8 
Vakantie Hockey Week
 
Hele agenda
Contact
MHCN
Newtonbaan 10
3439 NK Nieuwegein

030-6048339
Volg MHCN ook op:  
Keeperscompetitie
  Team # tegen
Meisjes C1 
Meisjes A3 
Jongens C1 
Meisjes D1 
Dames 1 
# tegen = aantal doelpunten tegen
Bericht aan de vrijwilligers : VOG project gaat van start !!!
21-11-2017  | 

Beste vrijwilliger van MHCN,

 

Zoals je vast hebt gehoord of gelezen, heeft MHCN besloten voor alle vrijwilligers die binnen de vereniging met kinderen werken en/of met kinderen in contact komen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen. Jij bent één van die vrijwilligers die in deze groep van zo’n 150 vrijwilligers valt. Met deze mail willen wij je informeren over hoe de aanvraag van de VOG in zijn werk gaat en wat de deadline van inleveren is. Daarnaast willen we dat alle vrijwilligers een gedragscode ondertekenen waarin is beschreven op welke wijze leden zich hebben te gedragen binnen de club en tijdens de trainingen en wedstrijden met (jongste) jeugdspelers. Twee belangrijke punten om de veiligheid binnen MHCN te borgen.

 

Achtergrond

Helaas worden we steeds vaker geconfronteerd met berichten in de media over seksuele intimidatie. Als Bestuur van MHCN vinden wij het belangrijk om alle mogelijkheden aan te grijpen om een eventuele seksuele intimidatie of soortgelijke incidenten terug te dringen. Daarom hebben wij - met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering - de VOG verplicht gesteld en een gedragscode voor vrijwilligers opgesteld Dit alles draagt bij aan de visie van MHCN om respectvol met elkaar om te gaan volgens de normen en waarden van onze vereniging.

 

Wat is een VOG?

De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval binnen MHCN. Een VOG wordt verkregen nadat de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie een onderzoek naar het gedrag van de aanvrager heeft uitgevoerd en daarbij geen bezwaren zijn gebleken. Meer informatie over de VOG kun je vinden op http://www.nocnsf.nl/vog en op de website van MHCN.

 

Hoe wordt de VOG aangevraagd?

De projectleider VOG voert de naam en mailadres van de betreffende personen in het systeem van de Dienst Justis in. De betrokkenen krijgen persoonlijk een mail van deze dienst met een verwijzing naar een link. Via deze link en een persoonlijke aanvraagcode kan de VOG aangevraagd worden. Dit moet binnen 30 dagen na ontvangst gebeuren, anders vervalt de link. Voor de elektronische aanvraag van de VOG moet je naast een emailadres ook beschikken over een DigiD met geldig wachtwoord.

Nadat je de VOG hebt aangevraagd krijg je een bevestiging van De Dienst Justis via een email.

 

Kosten VOG

Aan de VOG-aanvraag zijn geen kosten verbonden, deze worden namelijk vergoed door het NOC*NSF. Als je aanvraag voor een VOG wordt goedgekeurd ontvang je van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de verklaring op papier binnen enkele weken per post thuisgestuurd. De VOG wordt eigendom van MHCN.

 

Na ontvangst VOG

De originele VOG (via de post ontvangen) moet je voor 15 december 2017 samen met de ondertekende Gedragscode (vrijwillige) medewerkers inleveren bij de projectleider VOG. Na deze datum zal de projectleider VOG contact opnemen met diegenen waarvan nog geen VOG ontvangen is. In het clubhuis wordt een brievenbus neergezet waarin de VOG en gedragscode gedeponeerd kunnen worden. Ook kunnen ze persoonlijk ingeleverd worden bij de projectleider VOG, Eugenie Fransen. De VOG en ondertekende gedragscode worden uiteindelijk bewaard in een kluis.

 

Geen VOG ontvangen

Als blijkt dat je de VOG niet ontvangt, hier krijg je ook een bericht van, vragen we je dit te melden bij de vereniging. Dat kan bij de projectleider VOG of bij de vertrouwenscontactpersonen van MHCN. Zie de contactgegevens onderaan deze brief.

 

Meer informatie

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je reageren op deze mail. Daar ontvang je zo spoedig mogelijk een reactie op. Ook kan je telefonisch contact opnemen met de projectleider VOG.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Bestuur van MHCN,

 

 

Projectleider VOG

Eugenie Fransen

06-14383379

Email:[email protected]

 

Vertrouwenscontactpersonen van MHCN

Marielle van Alderen

Yvonne Ketelaar

[email protected]

 

Bijlage:

Gedragscode vrijwilligers

 

 Bijlage: Gedragscode (vrijwillige) medewerkers MHCN - versie september 2017.docx

terug naar vorige scherm