Missie en Visie MHCN

Mixed Hockeyclub Nieuwegein is de hockeyclub in Nieuwegein waar iedereen van jong tot oud welkom is om de hockeysport op goed niveau te beoefenen. MHCN biedt mensen van jong tot oud ruimte om beter te leren hockeyen en op een sportieve manier te groeien.


MHCN is een echte familieclub en staat garant voor sportieve gezelligheid, waar respect voor elkaar en voor de accommo-datie de basis zijn. Het sociale aspect staat hoog in het vaandel.


MHCN verbindt mensen en biedt een veilige omgeving met duidelijke regels. Hier staan we als bestuur voor en dit zullen we met plezier en overtuiging delen met onze leden en de bezoekers van onze club.


Visie de club


Mixed Hockeyclub Nieuwegein is een gezellige middel-grote hockeyclub, die goed is georganiseerd. MHCN kiest voor een goede organisatie in de volle breedte: hockeytechniek en opleidingen, en ook een gedegen aanpak op het gebied van de accommodatie, communi-catie, bar, evenementen en sponsoring. De komende vijf jaar wordt dit naar een hoger niveau uitgebouwd.

Visie: ambitie hockeyniveau

Mixed Hockeyclub Nieuwegein is de hockeyclub in Nieuwegein waar iedereen van jong tot oud welkom is om de hockeysport op goed niveau te beoefenen. MHCN biedt mensen van jong tot oud ruimte om beter te leren hockeyen en op een sportieve manier te groeien.

MHCN is een echte familieclub en staat garant voor sportieve gezelligheid, waar respect voor elkaar en voor de accommo-datie de basis zijn. Het sociale aspect staat hoog in het vaandel.

MHCN verbindt mensen en biedt een veilige omgeving met duidelijke regels. Hier staan we als bestuur voor en dit zullen we met plezier en overtuiging delen met onze leden en de bezoekers van onze club.


Visie de club


Mixed Hockeyclub Nieuwegein is een gezellige middel-grote hockeyclub, die goed is georganiseerd. MHCN kiest voor een goede organisatie in de volle breedte: hockeytechniek en opleidingen, en ook een gedegen aanpak op het gebied van de accommodatie, communi-catie, bar, evenementen en sponsoring. De komende vijf jaar wordt dit naar een hoger niveau uitgebouwd.


Visie: ambitie hockeyniveau


Vanuit deze basis wil MHCN haar leden de ruimte bieden zich verder te ontwikkelen op het gebied van kwalitatief goed (prestatie-)hockey. De ambitie voor de Dames en Heren 1 is een plek in de 2e klasse. De ambitie voor de 1e lijnteams voor de jeugd is een plek in de 1e klasse. Tevens zet MHCN in op een leeromgeving voor jongeren op het gebied van trainer/coach en arbitrage.


Visie: Samen en betrokken


MHCN zet in op een sterk sociale ambitie onder het motto "DE CLUB ZIJN WE MET ZIJN ALLEN”. De leden (van jong tot oud) en ouders voelen zich thuis en veilig. Zij zijn betrokken bij de club. Deze verbondenheid en een actief vrijwilligersbeleid helpen de club goed draaiende te houden: nu en in de toekomst.  Een heldere communi-catie over regels en verwachtingen naar alle leden past bij onze clubcultuur.


Visie: verbonden Nieuwegein en regio


MHCN wil als sportclub van maatschappelijk belang zijn binnen de gemeente Nieuwegein. Zij biedt ruimte en werk voor andere maatschappelijke partners en doel-groepen (bijv. scholen, stichting Reinaerde, betrokken-heid van senioren). MHCN is zich bewust van haar posi-tie in de regio en in  relatie tot andere clubs. Zij stelt zich actief op als het gaat om de uitwisseling van expertise en samenwerking op sportief en maatschappelijk gebied.


Vanuit deze basis wil MHCN haar leden de ruimte bieden zich verder te ontwikkelen op het gebied van kwalitatief goed (prestatie-)hockey. De ambitie voor de Dames en Heren 1 is een plek in de 2e klasse. De ambitie voor de 1e lijnteams voor de jeugd is een plek in de 1e klasse. Tevens zet MHCN in op een leeromgeving voor jongeren op het gebied van trainer/coach en arbitrage.


Visie: Samen en betrokken


MHCN zet in op een sterk sociale ambitie onder het motto "DE CLUB ZIJN WE MET ZIJN ALLEN”. De leden (van jong tot oud) en ouders voelen zich thuis en veilig. Zij zijn betrokken bij de club. Deze verbondenheid en een actief vrijwilligersbeleid helpen de club goed draaiende te houden: nu en in de toekomst. Een heldere communi-catie over regels en verwachtingen naar alle leden past bij onze clubcultuur.


Visie: verbonden Nieuwegein en regio


MHCN wil als sportclub van maatschappelijk belang zijn binnen de gemeente Nieuwegein. Zij biedt ruimte en werk voor andere maatschappelijke partners en doel-groepen (bijv. scholen, stichting Reinaerde, betrokken-heid van senioren). MHCN is zich bewust van haar posi-tie in de regio en in relatie tot andere clubs. Zij stelt zich actief op als het gaat om de uitwisseling van expertise en samenwerking op sportief en maatschappelijk gebied.