De rol van de VCP

De rol van de VertrouwensContactPersoon (VCP)

MHCN wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.
Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.


Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen MHCN willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen MHCN VCP te vinden zijn. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.


Voorkomen is beter dan genezen.
De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór er problemen zijn.
Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van MHCN?
Als je je afvraagt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. 

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
1) pesten en gepest worden;
2) het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
3) grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
4) een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
5) je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
6) je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
7) iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
8) het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van MHCN op de juiste plaats is.

 


Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

a) toestemming voor hebt gegeven
b) van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan dit bestuur anoniem óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

 


Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen MHCN-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHCN-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHCN.

De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen naam hockeyvereniging.
Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: [email protected]


Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).