Inloggen
Home
Handige links
Agenda
20-6 
MHCN Dag
26-6 
Kamelentrofee D-Jeug
3-7 
Kamelentrofee C-Jeug
7-7 
Bestuursvergadering
11-7 
Familie Hockey Toern
24-8 
Vakantie Hockey Week
26-12 
Snertmiddag
 
Hele agenda
Contact
MHCN
Newtonbaan 10
3439 NK Nieuwegein

030-6048339
Volg MHCN ook op:  
Keeperscompetitie
  Team # tegen
Meisjes C1 
Trimmers Maandag 
Meisjes A1 
Meisjes C3  11 
Meisjes B4  12 
# tegen = aantal doelpunten tegen
Teamindelingen 2020/2021
19-4-2020  | 

"Hoe gaan we om met teamindelingen voor komend seizoen nu we (waarschijnlijk) niet meer spelen en trainen voor het einde van het seizoen?”


Beste leden,Deze informatie is afgelopen week al via email verspreid aan alle jeugd en junioren leden / hun ouders. In de aanname dat niet iedereen een actueel email adres heeft geregistreerd bij de club wordt deze informatie nu ook via de app verspreid.


Dit bericht is dus vooral gericht aan de Junioren en Jongste Jeugd spelers van komend seizoen. Natuurlijk wordt er ook voor de Senioren / Aankomende Senioren geïnventariseerd hoe we komende seizoen tot een team samenstelling gaan komen. Bij de 2e jaars A junioren is via hun coaches/managers uitvraag gedaan naar hun verwachtingen en wensen voor komend seizoen en ook voor de Senioren teams is zo'n inventarisatie gestart. Eind deze week willen we vanuit de Hockey Commissie en het bestuur de verdere plannen hieromtrent verspreiden. Houdt de mail/app dus in de gaten.
Of het seizoen al helemaal ten einde is hebben we niet in eigen hand. De landelijke overheid en de KNHB zitten op de eerste en tweede hand om te bepalen wat er verantwoord en mochten we nog het veld op kunnen zal de KNHB in belangrijke mate bepalen in welke vorm dat zal zijn.


Dit allemaal nog los van wat spelers en ouders zelf verantwoord vinden. We kunnen ons voorstellen dat je als ouder, ook als de regering / het RIVM aangeeft dat trainen en spelen weer verantwoord kan dat er nog ongerustheid leeft en dat sommigen hun eigen afweging hierin maken.


Als club hopen we dat we dit seizoen nog het veld op kunnen, maar we willen daar vooral gezellige en sportieve weken van maken om als club en met je team gewoon weer lekker te kunnen hockeyen. Daarbij willen rekening houden met individuele twijfels.


Of de competitie nog hervat wordt of niet, de huidige periode is wel de periode om ons voor te bereiden op komend seizoen. Hoeveel teams gaan we opgeven bij de KNHB, wie gaat in welk team spelen. Hoe gaan we de teams organisatorisch bemensen, m.a.w., wie worden de trainers, coaches en hoe vullen we de andere taken rondom een team in.


We moeten er vooralsnog vanuit gaan dat komend seizoen gewoon na de zomer zal starten en dat iedereen gewoon op basis van leeftijd zal moeten worden ingedeeld. De voorbereidingen kunnen niet wachten op verdere ontwikkelingen in het huidige seizoen. We hebben dan ook besloten om dit seizoen in de jeugd geen selectietrainingen te organiseren en als Hockey Commissie te bepalen wat de teams voor komend seizoen zullen zijn. Natuurlijk doen we dit op basis van informatie over de spelers die we dit seizoen al verzameld hebben. Momenten om spelers onderling extra te vergelijken zullen we dus niet meer in het seizoen inbouwen. We blijven daarbij in de junioren (A t/m D) werken met selectieteams en breedteteams, dus teams van verschillende hockey niveaus zodat iedereen zoveel mogelijk op een niveau kan spelen dat bij haar / hem past.


Leeftijdscategoriën

De basis van de indelingsmogelijkheden wordt gevormd door de, door de KNHB gehanteerde, leeftijdscategoriën. Zie hiervoor het overzichtje onderaan de mail. Heb je een bepaalde leeftijd, en hiervoor geldt de leeftijd die je hebt op 30 september 2020, dan speel je in de bijbehorende categorie en stroom je dus bijvoorbeeld door van D naar C of B naar A omdat je daar de leeftijd voor hebt. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar hier gaan we terughoudend mee om en ben je te oud voor een categorie dan moet er eerst ook goedkeuring aangevraagd en verkregen worden van de KNHB.


Jongste Jeugd

In de Jongste Jeugd (de E6-tallen, F en Benjamins van dit seizoen) zullen de teams worden ingedeeld op basis van informatie die bekend is bij de lijncoordinatoren en nog nader zal worden afgestemd met de teambegeleiders van de teams. Daarbij zal ook zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de vriendjes en vriendinnetjes binnen de teams. Anders dan bij de junioren, waar 2 jaargroepen samen tot teams moeten worden gevormd, stroomt in de JOJ een heel jaar door naar de volgende categorie. Daarom zal binnen de JOJ niet een losse inventarisatie van sociale voorkeur worden gedaan.


Junioren

Ook bij de junioren zullen we de teamindeling voornamelijk baseren op de informatie die we in de loop van het seizoen inmiddels hebben verzameld. Zonodig zullen we hierbij nog meer afstemming zoeken met de teambegeleiders (trainers/coaches) van dit seizoen. We willen in de meiden lijnen (MA, MB, MC en MD) echter ook de mogelijkheid geven om sociale voorkeur op te geven, dat kan door het invullen van het volgende formulier: https://forms.gle/2eAq8qfbSESxAZKh9. Je kunt je voorkeur ook doorgeven via e-mail aan de lijn-coördinator van de lijn waar je volgend seizoen in gaat spelen (zie de mailadressen onderaan deze mail). Bij de indeling in selectieteams zullen we geen rekening houden met sociale voorkeur. Uiteindelijk geldt dat het opgeven van de sociale voorkeur geen garantie is. Bij de indeling gaat het eerst om het aantal teams en de spelersaantallen per team dat we nastreven. Pas daarna proberen we binnen die kaders rekening te houden met sociale voorkeur.


Teambegeleiding

Naast de indeling van spelers in teams speelt daarnaast ook het indelen van trainers, coaches en teambegeleiders op de teams. We hopen dat iedereen die dit seizoen hieraan een bijdrage heeft geleverd ook volgend seizoen weer mee wil doen om deze taken in te vullen. Ook nieuwe vrijwilligers zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. Parallel aan deze mail zal ook vanuit Hockey Technisch Management, gewerkt worden aan de invulling van dit, zogenoemde, team kader.


Ten slotte

Graag willen we uiterlijk 1 mei de inventarisatie van sociale voorkeuren meisje junioren afronden. Tot die tijd kan het formulier dus ingevuld worden. 1 mei is ook de datum waarvoor je zult moeten aangeven of je lidmaatschap voor volgend seizoen wilt beëindigen (opzeggen via [email protected]). We streven ernaar medio juni de teamindelingen bekend te maken.


De komende periode zal een dynamische periode worden en in sommige gevallen zullen we besluiten wellicht moeten herzien en afstemmen op nieuwe situaties. We vragen begrip voor het feit dat het bestuur en de hockey commissie besluiten moeten nemen om als club volgend seizoen door te kunnen. Besluiten die niet altijd voor iedereen positief kunnen zijn. Jullie kunnen altijd vragen stellen aan je coördinator via onderstaande mailadressen..


Met sportieve groet,


Namens de Hockey Commissie

Martien Adema ([email protected]) en Peter Slingerland ([email protected])


De lijncoordinatoren:

Jongste Jeugd ([email protected])

MF/M6E: Marieke Maesen

M8E: Patricia de Jong

JF en J6E: Ralph Remkes

J8E: Bas Agricola

Benjamins: Esther van Doorn


Junioren

MD: Kim van den Eijnden en Roald Bramer [email protected]

MC: Marian de With - Wouters [email protected]

MB: Johan Pijl [email protected]

MA: Jan Willem van Dijk [email protected]

JD: Bas Agricola [email protected]

JC: Manon Querngester [email protected]

JA/JB: Peter Slingerland [email protected]


Leeftijdscategoriën KNHB

1. Jongste Jeugd

• Benjamins – 6 jaar

• F – 7 jaar

• E6 – 8 jaar

• E8 – 9 jaar

2. Junioren

• D – 10 en 11 jaar

• C – 12 en 13 jaar

• B – 14 en 15 jaar

• A – 16 en 17 jaar

3. Senioren (18 jaar en ouder)

• Jong Senioren (t/m 25 jaar)

• Senioren (18 jaar en ouder)

Let op! De leeftijd die bepalend is, is de leeftijd die je hebt op 30 september 2020. Dus ben je nu 15, maar wordt in augustus 16, dan ben je komend seizoen dus A-junior.

 


terug naar vorige scherm