Verklaring Omtrent Gedrag

8-9 Nieuws
Beste leden,

Het nieuwe seizoen is gestart en daarmee zijn er ook wisselingen en nieuwe coaches, trainers, teammanagers en bestuursleden. Om onze jeugd te beschermen, vragen wij als club een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan voor alle leden van 18 jaar en ouder die met onze jeugdleden in aanraking komen mbt trainen, coachen, managen en besturen.
De VOG commissie vraagt per persoon een VOG aan bij Justitie. Deze worden naar de desbetreffende persoon opgestuurd via de post. Wij verzoeken jullie dit opgestuurde exemplaar in te leveren in de VOG brievenbus (in het clubhuis naast de bestuurskamer). Geen kopie, niet via mail, maar ouderwets deponeren. Je mag de envelop met de VOG ook aan Eugenie Fransen persoonlijk geven of bij haar thuis in de brievenbus gooien: Lichtegaarde 62, Nieuwegein.
Eugenie zal alles archiveren. 

Wij gaan uit van jullie medewerking.

Groeten,
VOG commissie
Eugenie Fransen