Uitkomst ingelaste ALV 18 maart.

19-3 Nieuws
Allereerst, dank aan de ruim veertig leden die gisteren de ALV bijwoonden en met het bestuur meedachten en kritische vragen stelden over de voorgestelde aanpassingen. En bovendien met mooie andere suggesties kwamen om de club sterker te maken; zoals het verder uitbouwen van de 'Club van 100'.

Beide onderstaande voorstellen zijn unaniem door de stemgerechtigde leden aangenomen en worden dus van kracht:

* Het eenmalig laten vervallen van de eerste contributietermijn voor het volgende seizoen (2021/22) voor senioren die in seizoen 20/21 reeds senior zijn (alle MHCN leden die dit seizoen in een seniorenteam spelen). Dit betekent een reductie van hun contributie van 50%. Dit omdat deze groep het zwaarst is getroffen door de coronamaatregelen. Het voorstel is op vrijwillige basis. Wil je de club extra steunen en je contributie volledig betalen, dan wordt dat zeer gewaardeerd.

* Het eenmalig opschuiven van de opzegdatum voor al onze leden naar 30 juni in plaats van 1 mei a.s. Zo willen we iedereen zoveel mogelijk hockeyminuten bieden voordat hierover besloten hoeft te worden. Ook is er dan voldoende lucht om te komen tot goede teamindelingen voor komend seizoen.

De gedetailleerde verslaglegging volgt binnenkort (achter de inlog).

Het bestuur nodigt al onze leden van harte uit om met suggesties te blijven komen om de club financieel gezond te houden en sterker te maken. Je voorstellen zijn zeer welkom en stuur je aan [email protected] Nogmaals, dank voor ieders participatie en wil om de club gezond te houden. #declubzijnwijmetznallen

 

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?