Teamindelingen 2021/2022 Junioren en Jongste Jeugd

12-5 Nieuws

Beste leden,

 

Zoals bij de meesten van jullie intussen bekend, heeft de KNHB recent besloten dat er dit seizoen definitief geen reguliere competitiewedstrijden meer zullen plaatsvinden. Dat betekent dat we voorlopig wel gewoon doorgaan met trainen, waarbij onze teams vrij zijn om aanvullend onderling oefenwedstrijden te regelen, zoals dat de afgelopen periode ook is gebeurd. Voor de JOJ teams is hier vanuit de JOJ-commissie een apart programma voor opgesteld waarover de teams nader geïnformeerd worden.

De huidige periode is ook de periode om ons voor te bereiden op komend seizoen. Hoeveel teams gaan we opgeven bij de KNHB, wie gaat in welk team spelen en wie worden de trainers, coaches en teammanagers? Onderdeel hiervan is ook dat op een aantal momenten de komende periode met de nieuwe groepen getraind gaat worden. Dit zal nog niet direct gericht zijn op nieuwe teams, maar in het grotere verband van een hele lijn, bv. de MB lijn 1e jaars Meisjes B samen te laten trainen met 2e jaars Meisjes C waaruit voor komend seizoen de teams zullen worden samengesteld. Over deze trainingen zal binnenkort een apart bericht op de website komen.

 

We gaan er vooralsnog vanuit dat komend seizoen gewoon na de zomer zal starten. Ook is een uitgangspunt dat iedereen in beginsel op basis van leeftijd, conform richtlijnen KNHB, zal moeten worden ingedeeld.

We hebben besloten om dit seizoen in de jeugd geen separate selectietrainingen te organiseren en als Hockeycommissie te bepalen wat de teams voor komend seizoen zullen zijn. Natuurlijk doen we dit op basis van informatie over de spelers die we gedurende dit seizoen al verzameld hebben. Deze informatie is en wordt verzameld door de trainers en technisch coördinatoren (HTM), die de spelers het hele seizoen hebben kunnen volgen, enerzijds, en door de COVID omstandigheden in mindere mate, de coaches en lijncoördinatoren anderzijds. Deze mensen hebben de spelers het hele seizoen gevolgd (trainingen en eventuele wedstrijden) en op een aantal momenten geëvalueerd met elkaar.

We blijven daarbij in de junioren (A t/m D) werken met selectieteams en breedteteams, dus teams van verschillende hockeyniveaus zodat iedereen zoveel mogelijk op een niveau kan spelen dat bij haar/hem past, rekening houdend met sociale voorkeuren waar mogelijk.


 

Leeftijdscategorieën

De basis van de indelingen wordt gevormd door de leeftijdscategorieën, zoals de KNHB die hanteert. Zie hiervoor het overzichtje onderaan de mail. Heb je een bepaalde leeftijd (hiervoor geldt de leeftijd die je hebt op 30 september), dan speel je in de bijbehorende categorie en stroom je dus bijvoorbeeld door van D naar C of B naar A omdat je daar de leeftijd voor hebt. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar hier gaan we terughoudend mee om. En, ben je te oud voor een categorie, dan moet er eerst ook goedkeuring aangevraagd en verkregen worden van de KNHB.


 

Jongste Jeugd (JOJ)

In de Jongste Jeugd (de E8/E6-tallen, F en Benjamins van dit seizoen) zullen de teams worden ingedeeld op basis van informatie die bekend is bij de lijncoördinatoren. Dit zal nog nader worden afgestemd met de teambegeleiders van de teams. Daarbij zal ook zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de vriendjes en vriendinnetjes binnen de teams. Anders dan bij de junioren, waar 2 jaargroepen (1e jaars en 2e jaars) samen tot teams moeten worden gevormd, stroomt in de JOJ een heel jaar door naar de volgende categorie. Daarom zal binnen de JOJ géén losse inventarisatie van sociale voorkeur worden gedaan. Wel zal de samenstelling wijzigen, aangezien de teamomvang kan wijzigen.


 

Junioren - sociale voorkeur

Ook bij de junioren (D, C, B, A) zullen we de teamindeling voornamelijk baseren op de informatie die we in de loop van het seizoen inmiddels hebben verzameld, zoals hierboven reeds beschreven. Vanwege de substantiële aantallen, willen we in de meiden lijnen (MA, MB, MC en MD) echter ook de mogelijkheid geven om sociale voorkeur op te geven. Dat kan door het invullen van het volgende formulier: Formulier Sociale Voorkeur Meisjeslijn. Je kunt je voorkeur ook doorgeven via e-mail aan de lijncoördinator van de lijn waar je volgend seizoen in gaat spelen (zie de mailadressen onderaan deze mail). Let op: ook de meiden van de ME8 teams kunnen dit doorgeven aan de MD coördinator. Voor de jongenslijn zijn de mogelijkheden  om rekening te houden met sociale voorkeur een stuk beperkter door de veel kleinere groep jongens. Mocht je echt specifieke wensen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de coördinator van jouw lijn. 

Bij de indeling in selectieteams zullen we geen rekening houden met sociale voorkeur. Uiteindelijk geldt dat het opgeven van de sociale voorkeur geen garantie is. Bij de indeling gaat het eerst om het aantal teams en de spelersaantallen per team dat we nastreven. Daarna proberen we binnen die kaders rekening te houden met sociale voorkeur.


 

Teambegeleiding

Naast de indeling van spelers in teams speelt daarnaast ook het indelen van trainers, coaches en teammanagers op de teams. We hopen dat iedereen die dit seizoen hieraan een bijdrage heeft geleverd ook volgend seizoen weer mee wil doen om deze taken in te vullen. Ook nieuwe vrijwilligers zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. Parallel aan deze mail zal ook vanuit Hockey Technisch Management, gewerkt worden aan de invulling van dit, zogenoemde, team kader.


 

Keepers

Over het algemeen kunnen we in de meeste lijnen meer vaste keepers gebruiken. Mocht je nu nog geen vaste keeper zijn, maar dit (misschien) wel willen worden, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de lijncoördinator. Het helpt enorm als we dit vroegtijdig weten. Wellicht kun je zelfs al meedoen aan de keeperstrainingen.


 

Ten slotte, belangrijke data

Graag willen we uiterlijk 25 mei 2021 de inventarisatie van sociale voorkeuren meisje junioren afronden. Tot die tijd kan het formulier dus ingevuld worden. We streven ernaar om medio juni de concept teamindelingen bekend te maken.

Uiterlijk 30 juni 2021 zul je moeten aangeven of je het lidmaatschap voor volgend seizoen wilt beëindigen. Indien je toch al zeker weet dat je stopt met hockey, geef dit dan direct door zodat wij hier bij de concept teamindeling rekening mee kunnen houden. Zoals al eerder gecommuniceerd ligt deze datum dit seizoen, als gevolg COVID, later dan normaal zodat onze leden meer bedenktijd hebben. Dit betekent wel dat er dus ná de publicatie van de concept teamindelingen nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Dit kunnen dus ook wijzigingen zijn die ook minder positief kunnen uitvallen dan de concept teamindelingen. Wel mogen jullie ervan uitgaan dat wij alles in het werk stellen om iedereen naar sociale voorkeur of hockeyniveau in te delen, zodat jullie allen met plezier kunnen blijven hockeyen bij MHCN!

Mochten er vragen ontstaan n.a.v. deze berichtgeving, stel deze dan gerust aan je coördinator. Zij zijn te bereiken via onderstaande mailadressen.

 

Met sportieve groet,

De Hockey Commissie
Martien Adema ([email protected]) en Peter Slingerland ([email protected])

 


Jongste Jeugd ([email protected])

 


Junioren

 

 

 

 


 

Leeftijdsgrenzen voor de senioren- en juniorencompetities

Leden die voor 1 oktober van het lopende bondsjaar:

  • 30-9-2021 18 jaar of ouder zijn; zijn senioren;
  • 30-9-2021 16 jaar of ouder zijn, maar nog geen 18 jaar: zijn junioren A
  • 30-9-2021 14 jaar of ouder zijn, maar nog geen 16 jaar: zijn junioren B
  • 30-9-2021 12 jaar of ouder zijn, maar nog geen 14 jaar: zijn junioren C
  • 30-9-2021 10 jaar of ouder zijn, maar nog geen 12 jaar: zijn junioren D
  • 30-9-2021 nog geen 10 jaar zijn: zijn jongste jeugd E8-tallen
  • 30-9-2021 nog geen 9 jaar zijn: zijn jongste jeugd E6-tallen
  • 30-9-2021 nog geen 8 jaar zijn ; zijn F-jeugd

Dus wordt je bv. op 4 november 2021 16 jaar, dan ben je B junior.