Teamindelingen 2021/2022 Senioren, Junioren en Jongste Jeugd

17-6 Nieuws

Beste leden, jeugdleden, ouders, verzorgers,

 

De voorlopige teamindelingen voor de Senioren, Junioren (A,B,C en D) en de Jongste Jeugd (E8, E6, F) voor komend seizoen zijn bekend. Je vindt ze in het beveiligde gedeelte van de website:

(inloggen via de inlogbutton op www.mhcn.nl, dan kiezen voor Club > Documenten > Teamindelingen).

 

Waarom een voorlopige indeling?
Voor dit seizoen hanteren we vanwege de coronaperikelen een uitgestelde opzegdatum: 30 juni 2021. Er kunnen dus nog spelers opzeggen. Onder meer daarom is het een voorlopige indeling.

 

Wat kan er o.a. nog meer veranderen?

  • Bijvoorbeeld in de jongens B- en C-lijn en de meisjes B-lijn is het aantal spelers beperkt. Eventuele opzeggingen of wijzigingen kunnen leiden tot een andere indeling.
  • In Dames 1 en Heren 1 zal er nog een definitieve selectie worden bepaald en zullen afvallers in een ander team geplaatst worden.
  • Op dit moment hebben we een aantal proefleden die kijken of ze lid willen worden. Mogelijke nieuwe leden moeten nog een plekje krijgen.
  • We hebben voor een aantal spelers dispensatie gevraagd bij de KNHB (hoger of lager spelen dan de basisleeftijd). We moeten afwachten of we toestemming krijgen.

 

 

Wanneer hoor je over wijzigen?

Als je toch nog in een ander team wordt ingedeeld, krijgen jij en/of je ouders persoonlijk bericht. Ook je trainer(s) en coach(es) worden geïnformeerd.

 

Hoe is de Senioren Indeling tot stand gekomen?

Teamindelingen in de senioren, m.u.v. H1 en D1 zijn voor het belangrijkste deel gebaseerd op de indelingen van afgelopen seizoen, rekening houdend met opzeggingen en doorstroom vanuit de JA/MA. Er is geprobeerd alle teams een werkbare basis te geven om elke week met voldoende spelers een wedstrijd te kunnen spelen. Waar mogelijk is rekening gehouden met individuele wensen. Voor H1 en D1 is de trainer/coach van het betreffende team verantwoordelijk voor de uiteindelijke indeling. Vragen over de indeling senioren kunnen worden gemaild naar [email protected]

Hoe is de Junioren indeling tot stand gekomen?

Gelukkig zijn de trainingen voor de jeugd bijna het hele seizoen mogelijk geweest. De input van trainers en de technisch coördinatoren is dan ook de belangrijkste bron van informatie geweest. De definitieve teamindeling wordt gemaakt door de technisch coördinatoren, de lijncoördinatoren en de hockeycommissie. Individuele trainers kunnen hierover GEEN vragen beantwoorden.

 

Hoe is de indeling in de Jongste Jeugd tot stand gekomen?

In de Jongste Jeugd is de indeling ook tot stand gekomen met de technisch coördinatoren, de lijncoördinatoren en de hockeycommissie. Hierbij wordt echter veel minder gekeken naar hockey vaardigheden dan bij de Junioren en meer naar hockey beleving en brede groepsvorming.

 

Er is zoveel mogelijk geprobeerd om rekening te houden met individuele situaties en wensen (zoals sociale voorkeur), maar binnen de randvoorwaarden van een evenwichtige verdeling van spelers over teams. We hopen op ieders begrip bij de uitkomst zoals die tot stand is gekomen, zeker ook binnen de beperkingen die Covid-19 het afgelopen jaar heeft gegeven.

 

Vragen/opmerkingen over de indeling?

Er is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geprobeerd de indeling te maken, maar mogelijk ontbreken er nog namen of is een opzegging nog niet verwerkt en toch meegenomen in de indeling. Als je vragen of opmerkingen hebt over de indeling, dan kun je contact opnemen met je lijncoördinator. We doen ons best om alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, maar het kan wat tijd in beslag nemen: er is immers sprake van vrijwilligers die dit naast hun werk doen. We vragen daarom om een beetje geduld: we komen zeker terug op vragen en opmerkingen, maar niet altijd per omgaande.

 

Trainers/coaches/teammanagers gezocht!

De volgende stap is natuurlijk het invullen van de trainers, coaches en begeleiders van de teams. We zijn hier al druk mee bezig, maar we roepen ook alle ouders om je bij de lijncoördinator te melden als je een rol in het team van je kind wilt vervullen. Vraag gerust om meer informatie bij de lijncoördinator om te kijken of het iets voor je is.

 

Namens de hockeycommissie van MHC Nieuwegein,

 

Martien Adema en Peter Slingerland

 

Lijncoördinatoren zijn te bereiken via hun e-mail adressen:

 

Jongste Jeugd ([email protected]):

 

Junioren ([email protected]):

 

Senioren ([email protected]):