Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 29 nov. a.s.

18-11 Nieuws

Onze ALV vindt plaats op maandag 29 november a.s. van 19:30 - 22:00 uur. Al onze leden, ereleden en leden van verdienste, zijn van harte uitgenodigd! In deze ALV doet het bestuur verslag over belangrijke zaken als de status verhuizing naar Parkhout, de financiën (o.a. de stand van zaken i.v.m. corona) en krijg je updates vanuit de diverse commissies. Ben jij erbij?


Niet alleen word je bijgepraat, er is ook gelegenheid tot vragen en voor een aantal onderwerpen hebben wij jouw stem nodig (stemmen geldt overigens voor leden vanaf 18 jaar).


Deze ALV zal een online vergadering zijn. Deelnemen aan de ALV? Stuur een mailtje naar [email protected] met je naam, en wij sturen je uiterlijk een week voor de ALV een Teams-inlog. Voorbereiden op de ALV? Alle belangrijke stukken tref je aan achter de inlog op www.mhcn.nl. Hier kun je alvast de gespreksonderwerpen en financiën inzien.