Gezocht: Nieuwe Vertrouwensperso(o)n(en)

23-2 Nieuws

MHCN is een vereniging met een grote jeugdafdeling van bijna 550 jeugdleden. Met zoveel kinderen en zo veel teams is het helaas niet uit te sluiten dat ook wij een keer te maken krijgen met seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of ander grensoverschrijdend gedrag. Daarom zijn wij op zoek naar één of twee Vertrouwens Contact Personen (VCP’s) die de vorige VCP’s opvolgen, zich herkennen in het volgende profiel en deze belangrijke taak op willen pakken:


Functieprofiel Vertrouwens Contact Persoon (VCP):


Algemene taakomschrijving: 

De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging, betreffende grensoverschrijdend gedrag. 


Taken van de VCP: 

a) eerste opvang/aanspreekpunt 

b) doorverwijzen 

c) preventieactiviteiten 


Ad a. Eerste opvang: De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. De VCP: laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak bespreekt mogelijke doorverwijzingen • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of • tuchtreglement van de KNHB • registreert de het besprokene.


Ad b. Doorverwijzen: De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een klacht-/tuchtcommissie, advocaat, politie en/of andere hulpverleners. 


Ad c. Preventieactiviteiten De VCP: 

* profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de organisatie worden nageleefd 

* houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van grensoverschrijdend gedrag binnen het vrijwilligerswerk 

* geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. 


Randvoorwaarden voor de VCP: 

* is bereid om een VOG te overleggen 

* is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon 

* geniet het vertrouwen van de bij MHCN betrokken medewerkers en leden 

* heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid 

* is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen 

* heeft affiniteit met een sociaal veilige omgeving en wil daaraan een bijdrage leveren 


Vaardigheden van de VCP: 

* is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren 

* kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde of (bestuur van) vereniging


Onze voorkeur gaat uit naar twee personen (de één vrouw, de ander man), die beroepshalve ervaring hebben opgedaan met de taken die zijn beschreven in het functieprofiel. 


Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met [email protected] of [email protected]. Uiteraard kan je bij beiden ook terecht voor vragen over de rol of het plannen van een gesprek hierover, voordat je de rol oppakt. Fijn als je reageert!