Teamindelingen 2022/2023 Junioren en Jongste Jeugd

18-5 Nieuws

Beste leden,

We zijn weer druk bezig met de voorbereiding voor komend seizoen. Komende periode zal er weer informatie verzameld worden om te komen tot een teamindeling waarin hopelijk iedereen weer op een plek komt passend bij zijn/haar hockeyniveau en sociale voorkeur. We doen hier ons best voor, maar moeten ook komen tot een werkbare teamindeling met niet te lege en niet te volle teams en zijn ook sterk afhankelijk van het aantal leden binnen een leeftijdscategorie.

Parallel en in samenhang met de teamindeling is ook onze groep HTM'ers(Hockey Technisch Management) bezig met de voorbereiding voor selectietrainingen in de A, B en C lijn en de werving van trainers voor komend seizoen. Hiervoor zullen zij zelf communiceren.

We blijven in de junioren lijn (A t/m D) werken met selectieteams en breedteteams, zodat iedereen zoveel mogelijk op een niveau kan spelen dat bij haar/hem past, rekening houdend met sociale voorkeuren waar mogelijk.

Leeftijdscategorieën
De basis van de indelingen wordt gevormd door de leeftijdscategorieën, zoals de KNHB deze hanteert. Zie hiervoor het overzichtje onderaan de mail. Heb je een bepaalde leeftijd (hiervoor geldt de leeftijd die je hebt op 30 september), dan speel je in de bijbehorende categorie en stroom je dus bijvoorbeeld door van D naar C of B naar A omdat je daar de leeftijd voor hebt. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar hier gaan we terughoudend mee om. En, ben je te oud voor een categorie, maar wil je daar wel in blijven spelen dan moet er eerst ook goedkeuring aangevraagd en verkregen worden van de KNHB.

Jongste Jeugd (JOJ)
In de Jongste Jeugd (de E8/E6-tallen, F en Benjamins van dit seizoen) zullen de teams worden ingedeeld op basis van informatie die bekend is bij de lijncoördinatoren. Dit zal nog nader worden afgestemd met de teambegeleiders van de teams. Daarbij zal ook zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de vriendjes en vriendinnetjes binnen de teams. Anders dan bij de junioren, waar 2 jaargroepen (1e jaars en 2e jaars) samen tot teams moeten worden gevormd, stroomt in de JOJ een heel jaar door naar de volgende categorie. Daarom zal binnen de JOJ géén losse inventarisatie van sociale voorkeur worden gedaan.


Junioren - sociale voorkeur
Naast de selectieteams willen we voor de andere teamsin de meiden lijnen (MA, MB, MC en MD) ook de mogelijkheid geven om sociale voorkeur op te geven. Dat kan door het invullen van het volgende
formulier. Doe dit voor 28 mei. Let op: ook de meiden van de ME8 teams kunnen dit doorgeven via dit formulier.
Bij de indeling in selectieteams zullen we geen rekening houden met sociale voorkeur. Uiteindelijk geldt dat het opgeven van de sociale voorkeur geen garantie is. Bij de indeling gaat het eerst om het aantal teams en de spelersaantallen per team dat we nastreven. Daarna proberen we binnen die kaders rekening te houden met sociale voorkeur.

Door het beperkte aantal teams in de jongenslijn is indeling o.b.v. sociale voorkeur bijna niet mogelijk. Mocht je toch bepaalde opmerkingen hebben t.a.v. de sociale voorkeur stuur dan een mail [email protected] met de vermelding van de naam en het team waarin je zoon dit seizoen speelt.


Teambegeleiding
Naast de indeling van spelers in teams speelt daarnaast ook het indelen van trainers, coaches en teammanagers op de teams. We hopen dat iedereen die dit seizoen hieraan een bijdrage heeft geleverd ook volgend seizoen weer mee wil doen om deze taken in te vullen. Ook nieuwe vrijwilligers zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. Parallel aan deze mail zal ook vanuit Hockey Technisch Management, gewerkt worden aan de invulling van dit, zogenoemde, team kader en zullen lijncoordinatoren o.b.v. de teamindelingen ook coaches en managers werven voor de jeugdteams, maar schroom vooral niet jezelf te melden als je een bijdrage wilt leveren.

Keepers
Over het algemeen kunnen we in de meeste lijnen meer vaste keepers gebruiken. Mocht je nu nog geen vaste keeper zijn, maar dit (misschien) wel willen worden, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de lijncoördinator. Het helpt enorm als we dit vroegtijdig weten. Wellicht kun je zelfs al mee gaan doen aan de keeperstrainingen.

Mochten er vragen ontstaan n.a.v. deze berichtgeving, stel deze dan gerust aan je lijncoordinator van de lijn waarin je komend seizoen gaat spelen. Zij zijn te bereiken via onderstaande mailadressen.

Met sportieve groet,
Namens de Hockey Commissie
Martien Adema (
[email protected])en Peter Slingerland ([email protected])

Jongste Jeugd([email protected])
M8E: Melanie Zwezerijnen (
[email protected])
M6E/ MF: Danielle van der Geer (
[email protected])
JE8, J6E, JF: vacant waarnemend Martien Adema (
[email protected])
Benjamins: Esther van Doorn (
[email protected])


Junioren
MD: Melanie Zwezerijnen (
[email protected])

MC: Kim van den Eijnden ([email protected])

MB: Roald Bramer ([email protected])
MA: Peter Slingerland (
[email protected])
JD: Bas Agricola
[email protected]
JC/JB: Manon Querngester
[email protected]/[email protected]
JA: Peter Slingerland (
[email protected])

Leeftijdscategorieën KNHB

1.Jongste Jeugd

  • Benjamins - 6 jaar
  • F - 7 jaar
  • E6 - 8 jaar
  • E8 - 9 jaar

2.Junioren

  • D - 10 en 11 jaar
  • C - 12 en 13 jaar
  • B - 14 en 15 jaar
  • A - 16 en 17 jaar

3.Senioren (18 jaar en ouder)

  • Jong Senioren (18 t/m 25 jaar)
  • Senioren (18 jaar en ouder)

Bovenstaande leeftijden zijn de leeftijden op 30 september 2022.