Een nieuwe accommodatie, een nieuw bestuur voor SKR.

2-11 Nieuws

In goed overleg tussen het bestuur van SKR (Stichting Kunstgrasveld Rijhuizen) en het bestuur van MHCN, is besloten om kortere lijnen te realiseren. Op advies van de bestuursleden van SKR, gaat het bestuur van MHCN de taken en bevoegdheden van de SKR overnemen. Het is daardoor mogelijk om sneller te kunnen handelen inzake de verhuizing. Daarnaast zijn de uitvoerende taken van de SKR ten aanzien van Sportpark Rijnhuizen vooral bestuurswerkzaamheden geworden.


Omdat voor de nieuwe accommodatie een compleet nieuwe stichting nodig is, wordt de SKR als aparte stichting overbodig en kan zij op termijn worden opgeheven. In een prettige en professionele overdracht op maandag 31 oktober jl. is de overname van taken en bevoegdheden van het SKR  inmiddels gerealiseerd. Het bestuur van MHCN bedankt de SKR-bestuursleden (Paul Esser, voorzitter; JB Broekhuis, secretaris; Wim Bijvoet, penningmeester) voor hun jarenlange inzet en werkzaamheden. Tijdens de eerstvolgende ALV dit najaar wordt hier verder bij stilgestaan.


Namens de nieuwe bestuursleden van SKR: Sandra Nieuwenhuijsen (penningmeester), Esther van Hattum (secretaris), wens ik iedereen veel inspiratie om samen een mooie, functionele nieuwe accommodatie te realiseren op Parkhout.


Met sportieve groet, Freek den Brok (voorzitter)