Teamindelingen 2023/2024 Junioren en Jongste Jeugd

23-6 Nieuws
Beste JOJ en Junioren leden,

We hebben de laatste hand kunnen leggen aan de teamindelingen voor komend seizoen, waarbij we voor de breedte teams zo veel mogelijk rekening hebben proberen te houden met opgegeven voorkeuren en feedback van trainers/coaches. Op het beveiligde gedeelte van onze site zijn de overzichten geplaatst van de teamindelingen voor de Jongste Jeugd (O8/O9/O10) en de Junioren (O12/O14/O16/O18). De overzichten zijn geplaatst onder het menu Club > Documenten > Teamindelingen. (inloggen dan wel opvragen van een wachtwoord kan met je lidnummer wat o.a. te vinden is op je contributie afschrift).

Voor de Senioren zal binnenkort door de senioren commissie apart gecommuniceerd worden over de teamindelingen.

Hoewel we geen grote verschuivingen verwachten is het een voorlopige indeling. Er kan tot aan de start van het seizoen op een aantal plekken nog iets veranderen om verschillende redenen. Te denken valt aan o.a.:
  • nieuwe leden en/of leden die van de wachtlijst nog geplaatst kunnen worden
  • het toekennen dan wel ontzeggen van bij de bond aangevraagde dispensaties
  • ...
Direct betrokkenen bij zulke ontwikkelingen zullen natuurlijk persoonlijk worden geinformeerd alsmede de trainers en coaches van de teams die erbij betrokken zijn.

Bij vragen of opmerkingen over de indeling zullen we ons best doen om deze te beantwoorden, maar we vragen daarbij wel het geduld dat dit niet per kerende post gebeurd en in algemene zin, voor er vragen worden gesteld, het begrip dat we geprobeerd hebben rekening te houden met individuele situaties en wensen, maar binnen de randvoorwaarden van een gelijkmatige en evenwichtige verdeling van spelers over teams.

Daar waar reeds bekend zijn al trainers en coaches genoemd in de juniorenlijn. De komende periode zullen we dit verder gaan invullen, maar schroom vooral niet om via de lijncoordinator  jezelf aan te melden als kandidaat voor een team waarvoor we nog op zoek zijn en naast trainer en coach, zijn we altijd op zoek voor meerdere rollen, zoals een teammanger, in een team. Rond het team moet het nodige geregeld worden en hoe meer mensen erbij betrokken zijn hoe kleiner de verschillende taken.


Namens de Hockey Commissie van MHC Nieuwegein

Hockey Technisch Manager Jeroen van den Berg
Coordinator Junioren Peter Slingerland
Coordinator Jongste Jeugd Martien Adema


Jongste Jeugd: [email protected]

Voor algemene vragen over de indelingen [email protected]
Of per lijn:
MO12: Melanie Zwezerijnen en Richard van Nes ([email protected])
MO14: Kim van den Eijnden ([email protected])
MO16/MO18: Roald Bramer ([email protected]/[email protected])
JO12/JO14: Bas Agricola ([email protected])
JO16/JO18: Manon Querngester ([email protected]/[email protected])