Talentontwikkeling en conditietesten voor eerstelijnsteams O14, O16 en O18

9-9 Nieuws

Met ingang van eind september 2022 start Hockey Technisch Management (HTM) van MHCN met een programma Talentontwikkeling voor bovengemiddelde talenten van de eerstelijnsteams O14, O16 en O18. Daarnaast gaat HTM aan de slag met conditietesten voor deze teams.

Doel van het programma Talentontwikkeling is om spelers met een bovengemiddeld talent op één of meerdere vlakken extra uitdaging bieden en zich naar een hoger niveau te laten ontwikkelen. Goed voor de spelers zelf, maar ook voor het eigen team en op langere termijn ook voor MHCN.

Het programma bestaat uit extra talententrainingen op maandagavond en beslaat 5 periodes gedurende het hele hockeyseizoen. Per training doen maximaal 9 spelers mee. Elke periode staat een ander talent centraal. De deelnemers aan de trainingen kunnen daarom per periode wisselen. HTM en de trainer(s)/coach(es) van een team kijken samen welke 2 of 3 spelers binnen een team in aanmerking komen.

Naast het programma Talentontwikkeling start HTM ook met conditietesten voor deze eerstelijnsteams. De uitkomsten van de testen geven de trainers handvatten om de conditietraining verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer dit tot goede resultaten leidt, wordt gekeken of in de toekomst verdere uitrol naar meerdere teams mogelijk is.

De ouders/verzorgers van spelers in de eerstelijnsteams O14, O16 en O18 zijn inmiddels per mail over beide plannen geïnformeerd.

Meer informatie? Neem contact op met HTM.