BALV (Buitengewone Algemene Leden Vergadering)

maandag 30 mei 2022   |   19:30 - 22:00   |   Clubhuis MHCN

Hoofdonderwerp: verhuizing naar Parkhout.