Inloggen
De club
Handige links
Agenda
17-8 
Bestuursvergadering
24-8 
Vakantie Hockey Week
31-8 
Vergadering Barcapta
4-9 
Opening seizoen
5-9 
Start competitie
2-10 
Uitleg avond scheids
5-10 
Uitleg avond scheids
 
Hele agenda
Contact
MHCN
Newtonbaan 10
3439 NK Nieuwegein

030-6048339
Volg MHCN ook op:  
Keeperscompetitie
  Team # tegen
# tegen = aantal doelpunten tegen
Nieuwsoverzicht
TC

26-7-2020
Gewijzigd trainingsschema
 

Beste leden,

Een paar weken geleden is een voorlopig trainingsschema 2020-2021 op de site gezet. 
Bij nadere uitwerking blijkt dat er toch een aantal zaken in zitten die tot grote knelpunten gaan leiden. Dit heeft dan vooral betrekking op het vroege aanvangstijd op de donderdag voor een aantal D-teams, een (te) krappe planning van de JOJ teams en het samen plannen van de JOJ met de keepers om zo het meetrainen van keepers en zo ook het werven van keepers in de JOJ makkelijker te maken. 

Om te voorkomen dat we bij de start van de trainingen alsnog forse wijzigingen moeten doorvoeren, hebben de hockeycommissie en het bestuur besloten om nu al een nieuw trainingsschema kenbaar te maken (zie bijlage).

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  •  Keepers van maandag naar woensdag
  •  JOJ-teams: dagen onveranderd, wel iets andere tijdstippen
  •  D-lijn: training gaat van de donderdag naar de vrijdag. Voor JD1 is dinsdagtraining verplaatst naar de maandag.
  • C-lijn: trainingen gaan van de woensdag en vrijdag naar de maandag en donderdag. Alleen voor MC1 is training op dinsdag en donderdag.
  • A+B-lijn: grotendeels ongewijzigd, voor een paar teams wijzigt de trainingsavond.

Voor de senioren zijn er geen wijzigingen.

We wensen iedereen een prettige vakantie. 

Met hartelijke groet,

Hockeycommissie en bestuur MHCN

 


HOCKEY NIEUWS

7-7-2020
Zomeravond hockey begint weer !!!
 
Beste leden,

Vanwege de Corona crisis lag hockey voor ons lange tijd stil. Na een paar maanden mocht de jeugd weer gaan trainen, vervolgens mochten ook de senioren weer gaan trainen. Iedereen nog met 1,5 meter afstand.
Toen mochten alle jeugdleden weer onderlinge partijtjes spelen en sinds een aantal dagen mogen de senioren ook weer een training afsluiten met een onderling partijtje. Wat een feestje!

We gaan langzaam terug naar ons vroegere normaal en wat hebben we daar allemaal naar verlangd.

Deze week zijn de laatste reguliere trainingen voor de zomerstop, maar aangezien velen leden zo lang mogelijk willen blijven hockeyen in de zomermaanden, heeft MHCN besloten de bekende Zomeravond-hockey weer in het leven te roepen.

Vanaf donderdag 16 juli zal er elke donderdagavond  van 20.30-22.00 uur kunnen worden gehockeyd voor alle leden van 18 jaar (of afgelopen seizoen 2de jaars A) en ouder.

Er worden onderlinge partijtjes gespeeld en na afloop is er de mogelijkheid om een drankje te nuttigen in ons clubhuis, mede dankzij onze Freek. 

Dus.....tot ziens op de Zomerhockey-avond.

Groeten van gezellige en sportieve leden van MHCN
 
TC

2-7-2020
Voorlopig trainingsschema en startdata
 

Volgende week vrijdag (10 juli) zijn de laatste trainingen voor we met z’n allen zomervakantie gaan houden. Hieronder lees je meer over het voorlopige trainingsschema voor na de zomer.

 

Trainingen D-jeugd en hoger in principe vanaf 17 augustus

Voor de 11-tal jeugd en senioren starten de trainingen weer op maandag 17 augustus. Daarbij gelden 2 zaken:

  • Trainen is ‘facultatief’ en kan alleen plaatsvinden als de trainer beschikbaar is (en niet nog met vakantie is)
  • Tijdens de Vakantie Hockey Week (24/08 tot en met 28/08) is er voor de D-jeugd geen training.

 

Alle trainingen 31 augustus van start

Vanaf maandag 31 augustus (de dag dat de basisscholen weer beginnen) starten ook de trainingen voor iedereen volgens schema

 

Trainingsschema is voorlopig

Als bijlage van dit bericht is het voorlopige trainingsschema bijgevoegd. We voeren dit wel al door in LISA, zodat je de trainingen ook in de MHCN-app terugziet. Het schema kan echter nog wijzigen, bijvoorbeeld door schoolroosters van jeugdtrainers of andere omstandigheden. Natuurlijk doen we dat alleen als het écht noodzakelijk is en zorgen we dat je zo snel mogelijk over eventuele wijzigingen hoort. 

 

Alle lijnteams zoveel mogelijk tegelijk trainen 

Voor alle jeugdlijnen hebben we inmiddels een Technisch Coördinator hebben gevonden (zie het eerdere bericht op de website). Om die inzet zo effectief en succesvol mogelijk te maken, trainen alle teams van eenzelfde lijn vrijwel altijd op hetzelfde moment. Dat gegeven is de basis voor dit schema. 
Daarnaast willen we er voor zorgen dat zoveel mogelijk trainers eerst training geven en daarna training krijgen. Uitgangspunt is dat A-junioren training geven aan C-junioren. B-junioren geven training aan D-junioren. Vandaar dat we die lijnen gecombineerd op één dag laten trainen.

 

Keeperstraining op maandag

De keeperstraining (vroeger op de woensdag) verhuist naar de maandag. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd door de keeperstraining door externen te laten leiden. Dat betaalt zich nu terug: we kunnen de opgedane kennis nu aanwenden en in een interne keeperstraining voorzien. In het eerste blok van de keeperstraining zullen we de wisselkeepers voor de komende zaterdag van de JOJ ontvangen, daarna volgen op leeftijd de keepers van de daaropvolgende lijnen.

 

Let op de toelichting

In het schema is een aantal opmerkingen opgenomen. Bekijk die goed, dat scheelt mogelijk later een verrassing.

 

Met sportieve groet,

 

Mark de Wit

HTM


 30-6-2020
Personele bezetting HTM seizoen 2020 - 2021
 

Graag wil ik jullie informeren over een nieuwe mijlpaal die we bij MHCN bereiken. Vanaf komend seizoen zal het Hockey Technisch Management (HTM) een ‘volwassen’ bezetting hebben:


- Sean Bourgonje: Technisch Coördinator Keepers

- Christijn Feijen en Jeroen van den Berg: Technisch Coördinator Jongste Jeugd

- Tim Adema: Technisch Coördinator D-jeugd

- Tim van der Hulst: Technisch Coördinator C-jeugd

- Robert Schults: Technisch Coördinator A- en B-jeugd

- Mark de Wit: Technisch Manager


De rol van Technisch Coördinator laat zich het eenvoudigst samenvatten als ‘de coach van de trainers’. Belangrijkste doel van HTM is dan ook te zorgen dat de trainer zich ontwikkelt (een betere trainer wordt). Direct gevolg is dat het niveau van de trainingen stijgt waardoor er meer plezier en ontwikkeling bij de spelers valt te verwachten.

 

Dat ontwikkelen gaat verder dan trainers en kinderen. Ook de Technisch Coördinatoren zullen zich binnen HTM ontwikkelen. Voor hen is de taak nieuw en over het algemeen een veel bredere verantwoordelijkheid dan ze gewend zijn. Ze verdienen daarvoor niet alleen respect, maar ook de tijd om hier in hun draai in te vinden. Hun taak is er ook één van de lange adem. Het resultaat zit niet direct in morgen, maar veel eerder in één of twee seizoenen vooruit. Ik reken daarin op ieders begrip.

 

Ik wil eindigen met MHCN met deze mijlpaal te feliciteren. Het is echt uniek dat wij deze structuur nu volledig bezet hebben en daar moeten we met z’n allen echt trots en zuinig op zijn!

 

Met sportieve groet,

Mark de Wit

HTM

 

6-6-2020
Teamindeligen Junioren ABCD 2020 2021
 

Beste jeugdleden, ouders, verzorgers,

 

Zoals afgelopen week aangekondigd zijn de teamindeling voor de Junioren (ABCD) gepubliceerd in het beveiligde gedeelte van Lisa (inloggen via www.mhcn.nl, dan kiezen voor Club > Documenten > Teamindelingen)

 

Hoewel we geen grote verschuivingen verwachten is de indeling dus voorlopig. Er kan tot aan de start van het seizoen op een aantal plekken nog iets veranderen. Te denken valt aan o.a.:

  • nieuwe leden en/of leden die van de wachtlijst nog geplaatst kunnen worden
  • het toekennen dan wel ontzeggen van bij de bond aangevraagde dispensaties

Direct betrokkenen bij zulke ontwikkelingen zullen natuurlijk persoonlijk worden geïnformeerd alsmede de trainers en coaches van de teams die erbij betrokken zijn.

 

Bij vragen of opmerkingen (aan de lijncoördinator) over de indeling zullen we ons best doen om deze te beantwoorden, maar we vragen daarbij wel het geduld dat dit niet per kerende post gebeurd en in algemene zin het begrip dat er geprobeerd is rekening te houden met individuele situaties en wensen, maar binnen de randvoorwaarden van een evenwichtige verdeling van spelers over teams en natuurlijk binnen de beperkte mogelijkheden die er waren door Covid19.

De volgende stap is natuurlijk het invullen van de trainers, coaches en begeleiders van de teams. We zijn hier al druk mee bezig, maar we roepen ook alle ouders om je bij de lijncoördinator te melden als je een rol in het team van je kind wilt vervullen.

Namens de Hockey Commissie van MHC Nieuwegein

 

De Hockey Technisch Manager Mark de Wit
De voorzitter van de Junioren Commissie Peter Slingerland.

 

Lijncoördinatoren zijn te bereiken via hun e-mail adressen:


 
LAATSTE NIEUWS

26-9-2018
Afsluiten: ballen natellen, licht uit, deur dicht.
 


Beste mensen,

We merken dat we vaak nog vergeten:

 

* ballencontainers weer compleet terug op de goede plaats (hè, te weinig? Kijk eens rond de velden en haal ze gewoon even samen op na je training)

* licht uit als je als laatste van het veld komt

* licht in kleedkamers uit en de deuren op slot als je de laatste bent.

 

En nee, dat doet niet iemand anders, dat doen we zelf.......samen zorgen we voor onze club!

 

Dank je wel !

ONZE Hockey Commissie

 

31-5-2018
Onweer? 10-secondenregel
 
De laatste dagen is er naast veel zon en veel warmte ook regenbuien en onweer. Vanuit de KNHB wordt advies gegeven wat te doen met onweer. Dit advies volgt MHCN op. Graag delen we dit advies met jullie. Hier vullen we op aan dat bij onweer NIET geschuild mag worden in de dug-outs! Zo kunnen we veilig trainen en wedstrijden spelen.

Advies KNHB:
Bij onweer adviseert de KNHB scheidsrechters de wedstrijd te staken zodra er minder dan tien seconden tussen bliksemflits en donderslag verstrijken. Vermijd onnodig risico en neem altijd het zekere voor het onzekere. Zoek zo snel mogelijk een veilig heenkomen en wacht tot de bui voorbij is. Zijn er geen beveiligde panden of schuilgelegenheden aanwezig, kies dan voor de auto.

Met sportieve groet,

Bestuur MHCN
 
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors

Kledingsponsors
Statistieken
vrijdag 7 augustus 2020
Aantal leden (info) 718
Nu online 129
Leden met @ 99,2%
SMS Bereik (teams) 72,4%
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS